Цитаты

Vremena goda (Анна Борисова) книга, цитаты